મુખ્ય મેનુ ખોલો

વિકિસૂક્તિ β

અબ્દુલ કલામ

ભારતના ભુતપુર્વ રાષ્ટ્રપતિ અને વૈજ્ઞાનિક
અબ્દુલ કલામ

અવુલ પાકિર જૈનુલાબ્દિન અબ્દુલ કલામ (જન્મ : ૧૫ ઓક્ટોબર ૧૯૩૧, રામેશ્વરમ; મૃત્યુ: ૨૭ જુલાઇ ૨૦૧૫, શિલોંગ) જેઓ ડો.એ.પી.જે.અબ્દુલ કલામ તરીકે ઓળખાય છે, તેઓ ભારતીય વૈજ્ઞાનિક, ઈજનેર અને ભારતના ૧૧માં રાષ્ટ્રપતિ હતા.

સસંદર્ભફેરફાર કરો

બાહ્ય કડીઓફેરફાર કરો