વિકિસૂક્તિ:વર્તમાન ઘટનાઓ

200 લેખ પૂર્ણફેરફાર કરો

આજે તા.24/3ના રોજ ગુજરાતી વિકિસૂક્તિએ 200 લેખ પૂર્ણ કર્યા.--યોગેશ કવીશ્વર (ચર્ચા) ૧૬:૩૪, ૨૪ માર્ચ ૨૦૧૬ (IST)