"ક્ષણ" ની આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
(# ઇશ્વર એક વખતમાં એક જ ક્ષણ આપે છે અને બીજી ક...થી શરૂ થતું નવું પાનું બાનવ્યું)
 
# ઇશ્વર એક વખતમાં એક જ ક્ષણ આપે છે અને બીજી ક્ષણ આપતાં પહેલાં તેને લઇ લે છે.
 
[[શ્રેણી:વિકિસૂક્તિ વિષયવસ્તુ]]
૬૫૧

edits