જીવન: આવૃત્તિઓ વચ્ચેનો તફાવત

નાનું
→‎top: clean up, added orphan, stub, uncategorised, deadend tags using AWB
(# તમારા જીવનમાં વરસો ઉમેરવાની વાત મોટી નથી ...થી શરૂ થતું નવું પાનું બાનવ્યું)
 
નાનું (→‎top: clean up, added orphan, stub, uncategorised, deadend tags using AWB)
 
{{Dead end|date=ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬}}
{{Orphan|date=ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬}}
 
# તમારા જીવનમાં વરસો ઉમેરવાની વાત મોટી નથી પણ તમારાં વરસોમાં જીવન ઉમેરવાની વાત મોટી છે.
 
 
{{stub}}
{{Uncategorized stub|date=ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૬}}
૧૩૨

edits